ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การเขียน PLC MITSUBISHI เบื่องต้น

การเขียน PLC MITSUBISHI เบื่องต้น

เปิดโปรแกรม GX deverloper ขึ้นมาดังรูปด้านล่าง คลิกเลือก Project แล้วคลิก New Project<><>
<>
<><>
<>
เลือกรุ่น PLC ที่ต้องการใช้งาน
<><><> 
<><><>
เมือเลือกเสร็จเรียบร้อยจะได้หน้า Project  ดังรูป
การใช้ Input ของ PLC
       ใน PLC Mitsubishi นี้จะใช้ INPUT X ซึ้งจะขึ้นกับชนิดของรุ่นของ PLC เช่นถ้ารุ่น FX จะเป็น CPU ขนาด 8 bit จะนับ x0 ไปจนถึง x7 จะเริ่มที่ x20 ไปถึง x27 เป็นต้นหรือดูที่ตัวเครื่อง PLC
  ก็ได้จะไม่มี x8 หรือ x28 คือจะเลขฐาน 8 นั้นเอง ถ้าเป็นPLC รุ่น A หรือรุ่นใหม่อย่าง Q จะใช้ CPU 16 bitจะนับ Input เป็นเลขฐาน 16 ตัวอย่างเช่น X0 ไปถึง X0F  input ต่อไปคือ X10 ไล่ไปถึง X1F แล้วก็ X20 เป็นต้น การใช้งาน Output ของ PLC 

Output ที่ต่อใช้งานกับอุปกรณ์ภายในนอกจะใช้สัญลักณ์ Y ซึ่งการใช้งานต้องดูรุ่นของPLC
เช่น Y0 --> Y7 ต่อไปจะเป็น Y10 เป็นต้นในรุ่นของ Fx ซึ่ง CPU 8 bit
การใช้งาน Lelay ช่วย
รีเลย์ช่วยจะใช้สัญลักณ์ M การใช้งานจะนับเป็นเลขฐาน สิบ เป็นหลักและจะมีรีเลย์ช่วยพิเศษสามารถดูได้จากตารางข้างล่าง
<><>
<>
<><>
<>
การเขียนโปรแกรมเบื่องต้นโดยเริมการเขียนแบบง่ายเป็นการควบคุมมอเตอร์ Start แบบStar 
Run แบบ Delta ตามรูปด้านล่าง
<><>
<>
<><>
<>
ลักษณะการต่อเข้ากับอุปกรณ์ภายนอกจะอธิบายละเอียดในหัวข้อต่อไปนะครับ
ลักษณะการเขียนโปรแกรม PLC แบบง่ายๆ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น